Holland Promo Coop

Eerste promotie coöperatie van Nederland

Ondernemers die lid zijn van een coöperatie weten  waarom deze vorm van samenwerken zo succesvol is. Samen inkopen, samen verkopen, samen reclame maken, samen een webshop, samen op social media,  een gezamenlijke administratie, noem maar op.  Kortom: samen sta je sterker.  Alle kracht en voordelen van coöperatief ondernemen gevat in één woord: SAMEN. Samen ondernemen in een coöperatie die handelt onder een overkoepelende naam. Het nut inzien van het bundelen van krachten; dát typeert de ondernemers die lid zijn van een coöperatie. Zij kiezen voor het collectief: 1+1 = 3

 

De laatste decennia staan in het teken van globalisering. De wereld is veel kleiner geworden. Nederland, een iniminie landje ergens tussen het Verenigd Koninkrijk en Duisland heeft naam gemaakt  door haar VOC mentaliteit. Door verenigd te ondernemen. In tal van bedrijfstakken is de samenwerking tussen ondernemers  erg succesvol door samenwerking in een coöperatie. In Nederland zijn er maarliefst 2500 coöperaties actief met meer dan 20 miljoen leden.  In het jaarverslag van de NCR is te lezen hoe succesvol de coöperaties in Nederland zijn: Jaarverslag 2016 NCR  Deze coöperaties realiseerden in 2016 een omzet van 83 miljard euro ! 

 

In onze visie zien we Nederland als  product. We maken het niet ingewikkelder dan nodig is. Zoals ook de coöperaties onder een gezamenlijke naam opereren voor en met haar leden, zo moeten nederlandse coöperaties en andere ondernemingsvormen zich mondiaal sterk maken door zich te verenigen in een coöperatie ter promotie van Nederland. Holland Promo Coop is de coöperatie voor ondernemend Nederland. Een coöperatie voor coöperaties. Maar ook een coöperatie voor alle andere ondernemersvormen.  We gaan werken met projecten die een mondiale exposure hebben waardoor Nederland mondiaal gepromoot wordt. We richten ons op 3 "omzetstromen": 

  1. de omzet en winst die Nedrlandse bedrijven realiseren door de export van goederen, kennis en diensten wereldwijd.
  2. de omzet en winst die door Nederlandse bedrijven gerealiseerd wordt door inkomend toerisme. 
  3. de omzet en winst die Nederlandse bedrijven realiseren door het leveren van goederen, kennis  en diensten aan bedrijven genoemd bij 1 en 2. Bv de horeca, musea en retail die meer omzet genereren als er meer toeristen Nederland bezoeken. Of ondernemers in de logistiek die uiteindelijk de export van bloemen mogelijk maken. 

Holland Promo Coop streeft naar samenwerking met álle Nederlandse bedrijven. Momenteel wordt gewerkt aan de oprichting van  Holland Promo Coop. In samenwerking met een coöperatiedeskundige wordt onze  identiteit vormgegeven. Zie je ook de grote voordelen van samenwerken in een Promotie-coöperatie ? Spring jij gemakkelijk over je eigen schaduw heen om op langere termijn tot een beter resultaat te komen ? Meld je dan hier  aan.  We betrekken je graag bij het vervolgtraject. 

 

De oprichting van Holland Promo Coop loopt parallel met het initiatief voor het starten van het Dutch Cycling Project. Dit project voldoet volledig aan de doelstelling van het HPC: het wereldwijd promoten van Nederland. Het Dutch Cycling Project start in 2019 en is heel kort samengevat een wielerplan dat  topwielersport-en breedtesport verbindt Het Dutch Cycling Project kenmerkt zich door een opmerkelijke, vernieuwende en andere kijk op het  huidige wielrennen.